Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ekosystemie Chainlink.

Od czasu uruchomienia i początkowego sukcesu Bitcoina, krajobraz kryptowalut nadal się rozwija, wraz z nowymi, fascynującymi projektami, które często pojawiają się, próbując wypełnić lukę między tradycyjnymi rynkami finansowymi a kryptowalutami. 

Chainlink ekosystem jest jednym z takich projektów w celu umożłiwienia współdziałania z przemysłem blockchain.

Chainlink jest zasadniczo zdecentralizowaną siecią węzłów Oracle (wyroczni), które dostarczają rzeczywistych danych i informacji ze źródeł spoza łańcucha bloków do inteligentnych kontraktów w łańcuchu bloków. Moneta kryptograficzna Chainlink lub LINK to cyfrowy token aktywów, używany do płacenia za różne usługi w ekosystemie Chainlink.

Jak więc działa ekosystem Chainlink?

Zanim zrozumiemy, jak działa ekosystem Chainlink, musimy najpierw przejść do dwóch podstawowych pojęć: inteligentnych kontraktów i Oracle. 

Inteligentne kontrakty (samowykonawcze), oceniają informacje i automatycznie wykonują się po spełnieniu wszystkich, z góry określonych warunków. Ponieważ inteligentne kontrakty istnieją w łańcuchu bloków, są one niezmienne. W związku z tym po zakodowaniu pewnych warunków w inteligentnej umowie nie można ich zmienić. Ponadto inteligentne kontrakty są również przejrzyste i mogą być weryfikowane przez wszystkich kontrahentów zaangażowanych w transakcję. Ta szczególna funkcja zapewnia, że ​​inteligentne kontrakty odzwierciedlają wszystkie z góry określone parametry umowy i będą wykonywane wtedy, gdy – i tylko wtedy – każdy z nich zostanie spełniony. 

Dane, określające wszystkie te warunki dotyczące inteligentnych kontraktów, zwykle pochodzą z łańcucha bloków obsługującego kontrakt. Ale kiedy inteligentne kontrakty muszą tworzyć umowy z informacjami znajdującymi się poza łańcuchem bloków, potrzebują danych spoza łańcucha, przetłumaczonych na format łańcuchowy. Trudność w łączeniu źródeł informacji spoza łańcucha bloków z inteligentnymi kontraktami, opartymi na łańcuchu bloków w języku widoczny przez oba, jest jedną z głównych przeszkód, które uniemożliwiają powszechne korzystanie z inteligentnych kontraktów.

Właśnie w tym miejscu potrzebujemy Oracle (wyrocznia). Wyrocznia to oprogramowanie znane również jako “ oprogramowanie pośredniczące ”, ponieważ działa jako pośrednik, przenosząc i formatując dane spoza łańcucha, aby można je było zrozumieć za pomocą inteligentnych kontraktów w łańcuchu, a następnie ponownie je przetłumaczyć. 

Jednak pojedyncza, scentralizowana wyrocznia jest sprzeczna z samą naturą zdecentralizowanego, inteligentnego kontraktu zabezpieczonego łańcuchem bloków. Scentralizowana wyrocznia tworzy centralny punkt słabości w zdecentralizowanym łańcuchu bloków. Jeśli zostanie on w jakiś sposób uszkodzony, wszystkie informacje przechowywane w łańcuchu bloków będą zagrożone. 

Chainlink został opracowany w celu wyeliminowania tego zagrożenia, jakie stanowią scentralizowane wyrocznie. Jak wspomniano wcześniej, ekosystem Chainlink jest zdecentralizowaną siecią. Dlatego eliminuje problemy z niezawodnością, które mogą wystąpić podczas korzystania ze scentralizowanej wyroczni.

Jak ekosystem Chainlink osiąga całkowitą decentralizację:

Proces rozpoczyna się od inteligentnej umowy na łańcuchu bloków, która wymaga informacji ze źródeł zewnętrznych. Ta inteligentna umowa publikuje kontrakt z prośbą o dane spoza łańcucha bloków.

Protokół Chainlink uznaje to żądanie za “ zdarzenie ” i z kolei opracowuje odpowiednią inteligentną umowę w łańcuchu bloków w celu uzyskania żądanych danych spoza łańcucha bloków, znaną również jako Umowa dotycząca poziomu usług / umowy SLA Chainlink . Teraz to Chainlink SLA Umowa tworzy trzy sub-umowy:  Chainlink Reputation Contract,  Chainlink Order-Matching Contract oraz Chainlink Aggregator Contract.

Chainlink Reputation Contract ocenia najpierw bilans dostawcy Oracle w celu potwierdzenia jego autentyczności, historię wydajności i pozbywa się wszelkich podejrzanych i niepewnych węzłów. Umowa Chainlink Order-Matching Contract  przekazuje następnie żądanie zamówienia żądającego do węzłów Chainlink i przechodzi do wybierania określonej liczby i typu węzłów żądanych w celu spełnienia określonego żądania. Wreszcie, Chainlink Aggregator Contract zbiera informacje z wybranych wyroczni i sprawdza je pod kątem żądanego wyniku.

Teraz węzły Chainlink przyjmują prośbę o udzielenie informacji zawartej w Kontrakcie Żądania i używają oprogramowania „ Chainlink Core ” do tłumaczenia tego żądania z języka programowania w łańcuchu bloków na język programowania spoza łańcucha bloków. Tak aby rzeczywiste źródło danych mogło je zrozumieć.

 Świeżo przetłumaczona wersja żądania jest następnie przekazywana do zewnętrznego API (interfejsu programowania aplikacji), który zbiera dane z wyżej wymienionego źródła. Po zebraniu żądanych informacji, są one tłumaczone z powrotem na język w łańcuchu bloków za pośrednictwem Chainlink Core i przekazywane do umowy Chainlink Aggregator.

Umowa Chainlink Aggregator może weryfikować informacje znalezione zarówno z jednego źródła, jak iz kilku źródeł, a także może potwierdzać informacje z kilku źródeł. Na przykład, jeśli pięć węzłów przyniesie jedną odpowiedź z określonego czujnika pogodowego, a dwa inne węzły przedstawią inną odpowiedź od tego samego czujnika pogodowego, kontrakt Chainlink Aggregator rozpozna te dwa węzły jako błędne i odrzuci ich odpowiedzi. 

W ten sposób kontrakt Chainlink Aggregator może weryfikować dane z jednego źródła. A jeśli chodzi o dane z wielu źródeł, umowa Chainlink Aggregator powtarza dla nich ten sam proces walidacji. Następnie uśrednia wszystkie zweryfikowane dane w jedną informację. 

Do czego służy LINK (Chainlink Coin)?

Moneta Chainlink, LINK, jest zbudowana na Ethereum zgodnie ze standardem ERC-20 dla tokenów kryptograficznych. LINK można wymienić na pieniądze fiducjarne lub inne aktywa cyfrowe.

Posiadacze kontraktów Requesting, używają monety Chainlink do przekazywania płatności operatorom węzłów Chainlink. Ceny za ich pracę ustalane są przez operatorów węzłów na podstawie zapotrzebowania na dostarczane przez nich dane oraz aktualnego rynku informacji.

Operatorzy węzłów Chainlink mogą również używać LINK do udziału w sieci. W takim przypadku operatorzy węzłów muszą zdeponować swoje tokeny LINK w ekosystemie , aby potwierdzić swoje zaangażowanie w sieć. Kontrakt na reputację Chainlink uwzględnia ilość monety, którą dany węzeł postawił – wraz z kilkoma dodatkowymi szczegółami – podczas parowania węzłów z różnymi żądaniami informacji. W ten sposób węzły Chainlink z wyższą stawką mają większe szanse na wybranie do realizacji żądań i zdobycia większej liczby tokenów LINK w zamian za swoje usługi. 

Jakie projekty są zintegrowane z ekosystemem Chainlink?

Chainlink to jeden z nowszych projektów w świecie DeFi, który już jest atrakcyjny dla szerokiego grona programistów. W tej chwili ekosystem Chainlink obsługuje dziesiątki projektów na rynku, obejmujących kilka branż. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Chainlink widział całkiem dużą liczbę przedsięwzięć integrujących się z jego technologią; całkowita liczba integracji projektów w ekosystemie Chainlink już dawno przekroczyła 300.  

Projekt BOSAGORA jest jednym z ostatnich dodatków w ekosystemie Chainlink. BOSAGORA wprowadza innowacyjny model inwestowania w pulę stawek; jest to zdecentralizowana platforma blockchain, na której uczestnicy mogą wybrać projekty, których chcą wesprzeć, w ramach demokratycznej procedury podejmowania decyzji. Natywnym tokenem platformy jest BOA. 

BOSAGORA korzysta z rozwiązania Oracle, które oferuje Chainlink, do udzielania pożyczek ryczałtowych zabezpieczonych tokenami BOA i zapewniania rzetelnych danych cenowych w tym procesie.  

Agoric , zdecentralizowana platforma do generowania inteligentnych kontraktów za pomocą języka programowania JavaScript, zintegrowana z Chainlink w celu szybszego opracowywania nowych produktów bez tworzenia niestandardowych źródeł danych. Pozwala to programistom na tworzenie aplikacji DeFi z większą wydajnością. 

ONBUFF , platforma tokenizacji i obiegu IP (własności intelektualnej), zamierza wdrożyć technologię blockchain w biznesie IP. Informacje cenowe dostarczane przez ekosystem Chainlink umożliwiają ONBUFF obsługę platformy IP Market znanej jako IP Block. Platforma umożliwia użytkownikom handel i wystawianie na sprzedaż NFT (niewymienialnych tokenów) oraz akceptuje płatności w postaci preferowanych przez nich kryptowalut.

Z ekosystemem Chainlink zintegrowała się spółka zależna Deutsche Telekom T-Systems , niemiecka instytucja usługowo-konsultingowa IT. T-Systems pomaga w rozwoju i stopniowym wdrażaniu technologii blockchain do głównego nurtu, a także pomaga zabezpieczyć sieć Chainlink Oracle. 

Antasy , platforma NFT ATTN, została również technicznie zintegrowana z ekosystemem Chainlink. Platforma ma na celu umożliwienie programistom łatwego tworzenia dynamicznych NFT i gier. Platforma ma na celu wykorzystanie technologii Chainlink do tworzenia losowych cech i elementów w NFT platformy Antasy i grach. 

FirmaChain , protokół e-kontraktów (kontraktów elektronicznych) obsługiwany przez blockchain , integruje technologię w ekosystemie Chainlink w celu tworzenia lepszych, płynnych umów elektronicznych.

UniDex , popularna platforma transakcyjna DeFi oparta na Ethereum, również zintegrowała się z ekosystemem Chainlink. Wyrocznie Chainlink dostarczą wiarygodnych informacji o cenach pozycji lewarowanych, rynków prognostycznych, kontraktów opcyjnych, a także syntetycznych koncepcji Unidex. 

RAI Finance to międzyłańcuchowa platforma wymiany DeFi zbudowana w sieci Polkadot . Aby poradzić sobie ze zmiennymi rynkami, ten protokół również integruje się z kanałami cenowymi Chainlink w celu uzyskania wiarygodnych danych dotyczących cen. Hakka Finance to kolejna platforma do korzystania z kanałów cenowych Chainlink. 

Podobnie jak w przypadku UniDex, kilka innych wiodących protokołów DeFi zostało zintegrowanych z ekosystemem Chainlink, takich jak rynek aktywów syntetycznych Synthetix i platforma wymiany tokenów Kyber Network . Co więcej, ekosystem Chainlink zintegrował się również z projektami spoza Ethereum. Istnieją integracje Polkadot i Tezos . Istnieje również kilka partnerstw Chainlink – ze znanymi platformami, takimi jak Google, Swift i Oracle. 

Próbując uczynić swoje wyrocznie bardziej bezpiecznymi i wspierać nowsze przypadki użycia DeFi, Chainlink niedawno zintegrował się z DECO . Opracowany przez Cornell University, DECO to protokół weryfikacyjny dla wyroczni w celu udowodnienia autentyczności wrażliwych informacji.  

To przejęcie ma na celu zwiększenie atrakcyjności ekosystemu Chainlink w obszarach wzrostu, które obecnie są ogromne, takich jak gry hazardowe, ubezpieczenia i architektury korporacyjne.

Czy warto zainwestować w LINK?

Ponieważ coraz więcej projektów zarówno w świecie kryptowalut, jak i poza nim, integruje się z ekosystemem Chainlink i każdego dnia wykorzystuje technologię platformy, LINK nadal wykazuje doskonały wzrost na rynkach kryptowalut. 

We wrześniu 2017 roku LINK został sfinansowany przez ICO (pierwsza oferta monet), a projekt zdołał zebrać 32 miliony dolarów. Następnie w 2018 roku ceny LINK wzrosły z 0,15 USD do 0,43 USD za monetę, a po kilku kolejnych podwyżkach cena krypto Chainlink ostatecznie wzrosła do 1 USD.

W 2019 roku moneta Chainlink była notowana na Coinbase, a ceny wzrosły dalej do 2,24 USD. Zanim LINK pojawił się na platformie wymiany, ceny były na poziomie 4,45 USD. Szybko do przodu do końca 2020 roku, a krypto Chainlink kosztowało 11,14 USD.

W 2021 roku LINK kontynuował handel na poziomie 11,45 USD pierwszego stycznia. Ceny nadal rosły, a od marca 2021 r. ceny Chainlink przekraczają nieco ponad 27 USD. Zgodnie z prognozami cen LINK, oczekuje się, że ceny wzrosną w najbliższych dniach, jeśli krypto Chainlink nadal będzie działać dobrze. 

Prognozy cenowe Chainlink sugerują ponadto, że do końca 2021 r. Moneta Chainlink może osiągnąć wartość powyżej 50 USD. Jeśli chodzi o kapitalizację rynkową, Chainlink znajduje się już w pierwszej dziesiątce najcenniejszych kryptowalut na całym świecie, z kapitalizacją rynkową przekraczającą 11 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki LINK, jest to rzeczywiście świetna opcja inwestycyjna.

Udostępnij w social mediach:

Jeden komentarz


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.