Uniswap. Analiza ceny – 18 maja

Cena Uniswap utrzymywała się powyżej wsparcia na poziomie 35,44 USD, jednak po ostatnim ataku cena spadła poniżej tego poziomu. Ten spadek wartości zwiększył zmienność na rynku, po czym nastąpiło ożywienie, które spowodowało, że cena znalazła się tuż powyżej linii wsparcia.

Obecnie UNI był notowany na poziomie 35,80 USD, a kapitalizacja rynkowa wynosiła 20,08 mld USD.

Wykres godzinowy Uniswap

Źródło: UNIUSD na TradingView

Powyższy wykres UNI wskazał, że cena zasobu cyfrowego spadła poniżej wsparcia 35,55 USD. Chociaż presja niedźwiedzi zepchnęła wartość aktywów poniżej tego poziomu, rynek zawsze się odbija. Pomimo niedawnego trendu spadkowego, kupujący podwyższyli cenę i ustąpili trendowi zwyżkowemu.

Wartość UNI może zmierzać w kierunku wyższych poziomów.

Rozumowanie

Wstęgi Bollingera odnotowały silną rozbieżność w momencie pisania. Ta dywergencja po raz kolejny wskazywała na wzrost zmienności, gdy cena próbowała rosnąć. Linia sygnału wskazywała na wzrost byczy, gdy poruszała się pod świecami oznaczającymi trend wzrostowy.

Średnia ruchoma 50 również spadła poniżej słupków cenowych i działała jako natychmiastowe wsparcie.

Wzrost presji zakupowej był skutkiem zawyżonych cen, na co wskazywała rosnąca wartość wskaźnika względnej siły ze strefy wyprzedaży. Obecnie wartość RSI wyszła poza strefę równowagi i pozostała na poziomie 56. Wskazuje to, że presja zakupowa była dominująca na rynku UNI, podczas gdy dynamika rosła również dla kupujących.

Wniosek

Obecny rynek UNI zasugerował wzrostowy ruch zasobu cyfrowego. W przyszłości cena UNI może wzrosnąć do natychmiastowego oporu na poziomie 37 USD. Podczas gdy wskaźniki wskazywały na silny rynek, nagła zmiana zmienności może zmienić ten trend.

Udostępnij w social mediach: