Top 5 altów do obserwacji w nadchodzącym tygodniu

Konsolidacja Bitcoina w obecnym zakresie, może stworzyć możliwości handlowe dla ADA, SOL, MATIC i KLAY w nadchodzących dniach.

Główny indeks cen konsumpcyjnych (PCE) w USA wzrósł w maju o 0,5%, poniżej szacunków rynkowych na poziomie 0,6%. Jednak porównując rok do roku, indeks PCE wzrósł do 3,4%, odnotowując największy wzrost od 1991 roku.

Podczas gdy Rezerwa Federalna USA przewiduje, że inflacja będzie przejściowa, analitycy BofA różnią się w swoich szacunkach. Bank przewiduje, że inflacja w USA pozostanie wysoka, w przedziale od 2% do 4%, przez następne dwa do czterech lat i wierzy, że Fed podniesie stopy procentowe w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, o ile nie nastąpi krach na rynku finansowym.

BITCOIN

Bitcoin spadł do strefy wsparcia od 28 000 USD do 31 000 USD 26 czerwca, ale pozytywnym znakiem jest to, że byki ponownie kupiły ten spadek. Sugeruje to, że kupujący gromadzą się na niższych poziomach.

Wykres dzienny BTC/USDT. Źródło: TradingView

Byki będą teraz próbowały przebić cenę powyżej 20-dniowej średniej kroczącej (35 148 USD). Jeśli im się to uda, będzie to sugerować, że presja sprzedażowa może się zmniejszać. Dodatnia dywergencja wskaźnika względnej siły (RSI) również wskazuje na możliwy wzrost.

Przełamanie powyżej 20-dniowej EMA może otworzyć drzwi do przejścia do sztywnej górnej strefy oporu z 40 000 $ do 42 451,67 $. 200-dniowa prosta średnia krocząca (43,505 USD) znajduje się tuż powyżej tej strefy, dlatego bykom może być trudno wspiąć się ponad nią.

Wskazuje to na możliwą konsolidację między 28 000 USD a 42 451,67 USD w ciągu najbliższych kilku dni. Im dłuższa cena handlu w tym zakresie, tym silniejsze będzie kolejne wybicie z niego. Tendencja będzie faworyzować niedźwiedzie, jeśli uda im się tonąć i utrzymać cenę poniżej 28 000 USD.

Wykres 4-godzinny BTC/USDT. Źródło: TradingView

Wykres 4-godzinny pokazuje, że byki próbują uformować wyższe dołki przy 30 000 $. 20-EMA spłaszczyła się, a RSI jest blisko środka, co sugeruje, że sprzedający tracą kontrolę.

Jeśli byki utrzymają cenę powyżej 20-EMA, para BTC/USDT może wzrosnąć do 200-SMA. Przełamanie tego oporu może przyciągnąć dalsze zakupy, które mogą podnieść cenę do 40 527 USD. Ten optymistyczny pogląd unieważni się, jeśli niedźwiedzie spadną poniżej 30 000 USD.

CARDANO

Cardano (ADA) odbił się od wsparcia 1 dolara 22 czerwca, co wskazuje na silną akumulację w pobliżu tego poziomu. Byki nie zdołały jednak podnieść ceny powyżej 20-dniowej EMA (1,39 USD) w dniach 24 i 25 czerwca, co sugeruje, że niedźwiedzie bronią oporu.

Wykres dzienny ADA/USDT. Źródło: TradingView

Stopniowo spadająca 20-dniowa EMA i RSI w strefie ujemnej sugerują, że przewagę mają niedźwiedzie. Para ADA/USDT może być świadkiem długiej likwidacji, jeśli niedźwiedzie spadną i utrzymają cenę poniżej 1 USD. To może obniżyć cenę do 0,68 USD, a następnie do 0,40 USD.

I odwrotnie, jeśli byki mogą wybić cenę powyżej 20-dniowej EMA, będzie to sugerować, że krótkoterminowy trend przechylił się na korzyść byków. Para może następnie wzrosnąć do 1,60 USD, a następnie do sztywnego, górnego oporu na poziomie 1,94 USD.

Wykres 4-godzinny ADA/USDT. Źródło: TradingView

Średnie ruchome na wykresie 4-godzinnym spłaszczyły się, a RSI w pobliżu punktu środkowego sugeruje, że presja na sprzedaż maleje. Jeśli byki pchną cenę powyżej 1,40 USD, wskaże to na możliwość krótkoterminowej formacji dna. Para może następnie spróbować wzbić się do 1,60 USD, a następnie do 1,88 USD.

Wbrew temu założeniu, jeśli cena spadnie z obecnego poziomu 1,40 USD i spadnie poniżej 1,20 USD, będzie to sugerować brak kupujących na wyższych poziomach. Para może następnie spaść do krytycznego wsparcia na poziomie 1 USD.

SOLANA

Długi knot świecy& Solany (SOL) z 22 czerwca pokazuje, że inwestorzy agresywnie bronią 200-dniowego SMA (20 USD). Jednak wzrost kontroli nie mógł przekroczyć 20-dniowej EMA (33 USD), co wskazuje, że niedźwiedzie sprzedają podczas wzrostów.

Wykres dzienny SOL/USDT. Źródło: TradingView

Kupujący próbują obecnie stworzyć wyższy dołek na 26,65 USD. Jeśli uda im się pchnąć i utrzymać cenę powyżej 20-dniowej EMA, para SOL/USDT może nabrać rozpędu i przejść w górę do linii trendu spadkowego, a następnie do 44 USD.

Jednak spadek 20-dniowej EMA i RSI na ujemnym terytorium sugeruje, że niedźwiedzie będą miały inne plany. Będą próbować bronić 20-dniowej EMA i obniżyć cenę poniżej 26,65 USD. Jeśli to wsparcie pęknie, para może spaść do 21,10 USD.

Silne odbicie tego wsparcia będzie sugerować, że byki akumulują się na spadkach. Para może następnie skonsolidować się między 21,10 a 44 USD przez kilka następnych dni.

Wykres 4-godzinny SOL/USDT. Źródło: TradingView

20-EMA na wykresie 4-godzinnym spłaszczyła się, a RSI znajduje się w pobliżu punktu środkowego, wskazując równowagę między kupującymi a sprzedającymi. Ta równowaga może przechylić się na korzyść byków, jeśli pchną i utrzymają cenę powyżej 33 USD.

Taki ruch może otworzyć drogę do ruchu w kierunku linii trendu spadkowego, a następnie do 42 USD. Z drugiej strony, jeśli cena spadnie z obecnego poziomu lub 33 USD, niedźwiedzie spróbują przebić wsparcie na 26,65 USD. Jeśli tak się stanie, przewaga może przechylić się na korzyść niedźwiedzi.

MATIC

Polygon (MATIC) od kilku dni jest notowany poniżej 20-dniowej EMA (1,29 USD), ale pozytywnym sygnałem jest to, że byki nie pozwoliły na spadek do minimum z 23 maja na poziomie 0,74 USD. Sugeruje to brak sprzedawców na obecnych poziomach.

Wykres dzienny MATIC/USDT. Źródło: TradingView

Jeśli byki przegrupują się i pchną cenę powyżej linii trendu spadkowego, będzie to oznaczać, że korekta może się skończyć. Para MATIC/USDT może następnie wzrosnąć do 1,71 USD, a później do psychologicznego oporu na poziomie 2 USD.

Jednak niedźwiedzie mogą mieć inne plany. Opadająca 20-dniowa EMA i RSI w strefie ujemnej sugerują, że sprzedający mają przewagę. Jeśli spadną poniżej 0,92 USD, para może spaść do strefy wsparcia 0,74 USD do 0,68 USD.

Byki prawdopodobnie będą bronić tej strefy agresywnie. Silne odbicie będzie sugerować akumulację na niższych poziomach, a byki mogą wtedy spróbować wypchnąć cenę powyżej linii trendu spadkowego.

Wykres 4-godzinny MATIC/USDT. Źródło: TradingView

Wykres 4-godzinny pokazuje, że niedźwiedzie agresywnie bronią linii trendu spadkowego. Spadek 20-EMA i RSI w strefie ujemnej wskazują na przewagę niedźwiedzi. Jeśli cena spadnie poniżej 1 USD, para może spaść do 0,92 USD.

I odwrotnie, jeśli cena odbije się od 1 dolara, byki podejmą jeszcze jedną próbę wybicia ceny powyżej linii trendu spadkowego. Jeśli im się to uda, będzie to sugerować, że byki próbują wrócić. Para może nabrać rozpędu w momencie wybicia i zamknąć się powyżej 1,25 USD.

KLAYTN

Klaytn (KLAY) od wielu dni jest notowany poniżej 20-dniowej EMA (1,02 USD), ale RSI wykazuje pozytywną dywergencję. Wskazuje to, że sprzedawcy mogą tracić kontrolę.

Wykres dzienny KLAY/USDT. Źródło: TradingView

Jeśli byki pchną i utrzymają cenę powyżej 20-dniowej EMA, będzie to znak, że możliwa jest zmiana trendu. Jednak niedźwiedzie raczej nie poddadzą się łatwo. Będą próbować powstrzymać ożywienie w strefie od 1,24 do 1,29 USD.

Jeśli cena spadnie ze strefy górnej, ale nie spadnie poniżej 20-dniowej EMA, będzie to oznaczać, że byki próbują wrócić. Przełamanie strefy oporu może przyciągnąć kupujących, którzy mogą następnie zakwestionować 200-dniową SMA (1,51 USD).

Wybicie i zamknięcie powyżej 200-dniowego SMA wskaże, że trend spadkowy może się zakończyć w krótkim terminie. Ten pozytywny pogląd unieważni się, jeśli niedźwiedzie spadną poniżej 0,72 USD.

Wykres 4-godzinny KLAY/USDT. Źródło: TradingView

Wykres 4-godzinny pokazuje, że para KLAY/USDT jest notowana w kanale zstępującym. Byki pchnęły cenę powyżej kanału i 200-SMA, ale nie były w stanie utrzymać wyższych poziomów.

Jeśli byki pchną i utrzymają cenę powyżej 20-EMA, para może ponownie spróbować wzrosnąć powyżej kanału i 200-SMA. Jeśli tak się stanie, para może rozpocząć nowy trend wzrostowy, który może osiągnąć 1,62 USD.

Wbrew temu założeniu, jeśli para spadnie poniżej 0,86 USD, spadek może sięgnąć 0,72 USD.

Udostępnij w social mediach: