Starsi czytelnicy Coinspector doskonale pamiętają gry w podchody. Te profesjonalnie organizowane na koloniach i obozach, czy te amatorskie na podwórkach czy w lasach. Biegaliśmy, odkrywając kolejne zagadki i zbierając za to raczej symboliczne nagrody. Potem modne stały się gry miejskie. Najczęściej połączone z odkrywaniem historii danego miasta czy zabytków, aleContinue Reading