Wydawałoby się, że nie ma dnia bez rozwoju w toczącej się sprawie między SEC a Ripple Labs. Ponad tydzień po tym, jak John Deaton, posiadacz XRP , złożył wniosek o interwencję w imieniu innych Posiadaczy XRP w niniejszej sprawie, zarówno powodowie, jak i pozwani odpowiedzieli na to samo osobnymi pismami do Hon. Sędziny AnalisyContinue Reading