Sprzedaż NFT i gier na bazie blockchain nadal rośnie pomimo załamania rynku – raport

W ostatnim czasie rynek kryptowalut odnotował burzliwe wahania cen. Na sprzedaż NFT i gier na bazie blockchain nie miało to jednak znaczącego wpływu.

Takie wnioski płyną z opublikowanego raportu Blockchain User Behavior, opublikowanego przez DappRadar, który koncentruje się na badaniach analizujących powyższe zjawisko. Mają one na celu zapewnienie konsumentom nowej perspektywy na biznes blockchain poprzez integrację klasycznej behawioralnej analizy finansowej wraz ze wskaźnikami. Dokument przygląda się rozwojowi branży blockchain i skupia się na wykorzystaniu go w DeFi, NFT oraz gier.

Jak wynika z analizy raportu, liczba użytkowników blockchain znacznie wzrosła w 2021 r. Ponadto, trendy w kluczowych kategoriach pozyskały nową grupę osób. Co więcej, podczas spowolnienia rynkowego to chińscy konsumenci wykazali największe wzrosty zainteresowaniem NFT i grami blockchain. Jak wynika z badań DappRadar “Chiny są obecnie krajem o najbardziej rozpowszechnionej bazie użytkowników, wzrastając o 166% w stosunku do liczb zarejestrowanych w listopadzie”.

Kluczowe wnioski raportu

Charakterystyka użytkowników

Niewątpliwie wskazuje się, że zainteresowanie blockchainem jest zdominowane głównie przez millenialsów i pokolenie Z. Ponadto, tempo jakim pokolenie Z (18-24 lata) zaczynają interesować się tym obszarem, jest coraz większe. Użytkownicy w tym przedziale wiekowym stanowili aż 30% ruchu na DappRadar w grudniu 2021 r. Dominacja millenialsów zmierza w tym samym kierunku.

Rynek NFT a wahania rynkowe

Wracając jednak do odporności NFT na wahania rynkowe, należy wspomnieć, iż NFT przyniosły 10,7 mld USD obrotu w trzecim kwartale 2021 r. Natomiast w pierwszych 10 dniach bieżącego roku, mówi się już nawet o wartości 11,9 mld USD. Pomimo nieregularnej sytuacji na rynku kryptowalut, NFT utrzymują trend wzrostowy.

Mówi się, że NFT wydają się być stabilne w szczególności w obliczu celebrytów, którzy coraz częściej wykorzystują tę branżę jako formę inwestycji. Dołączają do tego dodatkowo wielkie firmy, które poprawiają perspektywę rozwoju długoterminowego tokenów. Ponadto, NFT stają się całkowicie interoperacyjne w metaverse. Dzięki temu możemy zauważyć zjawisko łączenia i komunikowania się ze społecznością.

Tworzenie nowych rozwiązań wzbogaca ten rynek a potwierdzeniem tego może być niedawno utworzony LooksRare, który umacnia branżę NFT. Mimo, że cena zależna jest od aktywów bazowych np. ETH, który może wpływać według niektórych osób negatywnie na ich wartość, to obroty mierzone w USD utrzymują się na stałym poziomie. Zwróćmy uwagę, że takie wahania rynkowe obniżają rzeczywistą cenę NFT.

Gry blockchain

Zauważa się, że rynek NFT wydaje się być coraz bardziej niezależnym sektorem. W przypadku gier na bazie blockchain, sprawdza się tutaj podobny scenariusz. Niewątpliwie rok 2021 był kluczowy dla przyjęcia gier blockchain. Jak wskazuje się w badaniach, głównym czynnikiem było napędzanie rynku tematami takimi jak “play-to-earn” jak i metaverse. Tak skonstruowane rynkowe trendy wpływają na zachowanie użytkowników tym samym zachęcając ich do brania udziału w grach.

Jak wskazano w raporcie DappRadar, gry prześcignęły DeFi jako najpopularniejsza kategoria. Przez większośc trzeciego kwartału i połowę czwartego, zarówno DeFi jak i gry dominowały. Zgodnie z analizą, wraz ze spadkiem wartości kryptowalut, wykorzystanie DeFi zaczęło się zmniejszać. W konsekwencji od listopada różnica wykorzystania gier i DeFi zwiększyła się. Tym samym gry osiągnęły zainteresowanie na poziomie 52,4% względem aktywności w branży.

Powyższe badania wskazują, iż bez wątpienia gry blockchain już teraz powiększają swoją liczbę użytkowników. Rok 2021 dla NFT jak i gier był dobrym i przełomowym rokiem. Wydaje się, że trend ten będzie się nadal utrzymywał.

Raport łączy wskaźniki makro z analityką on-chain, co może odzwierciedlić wzorce zachowań użytkowników. Więcej o globalnych trendach, w tym analizie wskaźników pozwalających zidentyfikować ich popularność znajdują się w raporcie Blockchain User Behavior Report, opublikowanym przez DappRadar. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Udostępnij w social mediach: