Ripple | SEC odpowiada na wniosek posiadaczy XRP

Wydawałoby się, że nie ma dnia bez rozwoju w toczącej się sprawie między SEC a Ripple Labs.

Ponad tydzień po tym, jak John Deaton, posiadacz XRP , złożył wniosek o interwencję w imieniu innych Posiadaczy XRP w niniejszej sprawie, zarówno powodowie, jak i pozwani odpowiedzieli na to samo osobnymi pismami do Hon. Sędziny Analisy Torres. Nie trzeba dodawać, że obie strony wystąpiły z przeciwnymi oświadczeniami i wnioskami.

Firma Ripple Labs zgodziła się, że „Interwenienci powinni mieć możliwość kontynuowania swojego wniosku o wyjaśnienie” kwestii nieprawidłowo wyjaśnionych w poprawionej skardze SEC.

Według firmy blockchain z San Francisco obawy interwenientów dotyczące braku jasności w sprawie SEC są „uzasadnione”. W odpowiedzi na wniosek Deatona oskarżeni argumentowali również, że próby SEC mające na celu zamknięcie handlu XRP w Stanach Zjednoczonych, opierając się na teorii odpowiedzialności, która jest niejednoznaczna i być może celowo wprowadzająca w błąd. Doszło do wniosku,

„Jeśli SEC nadal będzie niejednoznaczna i odmówi jasnego wyrażenia swojego stanowiska w tych kwestiach, interes interwenientów w wyniku tego sporu może być inny. Niezależnie od stanowiska SEC, pozwani nie sprzeciwiają się składaniu przez interwenientów wniosku na podstawie reguły 24 ”.

Wręcz przeciwnie, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła, że taka interwencja „stworzyłaby lawinę roszczeń i prawie pewność nieuzasadnionego opóźnienia, złożoności i zamieszania”. W swoim liście do sędziny Torres, SEC argumentowało, że ​​„osoby wnoszące, nie spełnią wymogów interwencji”, a agencja regulacyjna dodała, że ​​sądy zasadniczo orzekają przeciwko takim wnioskom, ponieważ od dawna uważa się, że „ SEC jest w pełni zdolny do odpowiedniej ochrony interesów inwestorów ”.

Twierdząc, że konsolidacja lub koordynacja roszczeń bez zgody SEC i immunitetu suwerennego wyklucza taką interwencję, agencja zakończyła swój zarzut stwierdzeniem:

„Gdyby Trybunał zezwolił wnoszącym na interwencję,„ byłoby logicznie uzasadnione zezwolenie wszystkim inwestorom i zainteresowanym członkom opinii publicznej o różnych punktach widzenia na interwencję w podstawowych działaniach ”.

John Deaton, człowiek stojący za wyżej wymienionym wnioskiem o interwencję, szybko skomentował sprawę, gdy tylko obie strony złożyły odpowiedzi. Napisał na Twitterze,

We wstępnym wniosku do sędziny Torres, Deaton stwierdził, że interesy posiadaczy XRP „nie są odpowiednio reprezentowane”, ponieważ „posiadacze XRP nie mogą obiektywnie polegać na wysiłkach Ripple”.

Źródło/tłumaczenie: AMBCrypto

Udostępnij w social mediach:

2 komentarzeComments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.