Polygon z nowym przejęciem o wartości 400 mln USD!

Polygon na swoim koncie może doliczyć kolejne przejęcie, tym razem o wartości 400 milionów dolarów za Mir Protocol.

Jak wynika z wypowiedzi współzałożyciela Polygon – Mihailo Bjelic, sama umowa została objęta 190 milionami tokenów MATIC i 100 milionami stablecoinów USDC.

Mir Protocol został zainicjowany głównie przez Brendana Farmera i Daniela Lubarowa. Jest to start-up przeznaczony do skalowania Ethereum. Przy czym przy swoim działaniu wykorzystuje ZK-proof, czyli jedną z form mechanizmów wykorzystujących rollupy ZK umożliwiające realizację transakcji. Główną korzyścią płynącą z takiego rozwiązania jest brak konieczności księgowania określonych transakcji w sieci Ethereum. To zdecydowanie zmniejsza blokowanie płaszczyzny, która jest tam eksploatowana i w konsekwencji takie działanie może przyczynić się do zmniejszenia opłaty za gaz. Ta w ostatnim czasie, zdobyła szczyty swojej wartości. Mir Protocol jest więc odpowiedzialny za zwiększanie przepustowości sieci z każdym węzłem jaki dołączany jest do sieci. Zakłada się, że ma potencjał nie tylko uprościć, ale i poprawić skalowalność sieci.

Jak twierdzi współzałożyciel Polygon, Mir Protocol cechuje niezwykle szybka technologia ZK-proof. Dzięki niej możliwe jest m.in. sprawniejsze realizowanie weryfikacji danych transakcji. Z perspektywy dotychczasowych przeglądów systemów sieci, można zauważyć, że jest to niezwykle istotne dla rozwoju i przyszłości blockchaina.

Dalsze plany

Przejęcie przez Polygon Mir Protocol zakłada spore zmiany, w tym m.in. w planach jest zmiana nazwy na Polygon Zero. W oparciu o dalsze rozszerzenie swojej działalności, Polygon planuje zbudowanie rollupu Polygon Zero ZK w oparciu o technologię ZK-proof. Opracowano już ogólny zarys działania i projekt, który w dalszych krokach jest realizowany. Zmiany zakładają skupienie się na kodzie Solidity i zmodyfikowanie dotychczasowego formatu kodu. Jak zapewnił współzałożyciel Polygon, pierwsze zmiany mają już zostać zauważone w połowie 2022 r.

Z pewnością takie działania są szansą na rozwiązanie dotychczasowego problemu sieci Ethereum, a mianowicie jego wydajności. W ostatnim czasie, wielu użytkowników tej sieci zauważa wady tego systemu – nieefektywność i powolność. Polygon skupiając się na skoncentrowanych rozwiązaniach utrzyma nie tylko bezpieczeństwo sieci. Może przyczynić się również do zniesienia problemu przejmując rozwiązania, które wydają się być konkurencyjnym systemem dowodowym będące znacznie szybsze i przyjazne.

Udostępnij w social mediach: