Niemcy wyprzedzają USA w węzłach Bitcoin

Według analizy danych Bitnodes, Niemcy po raz pierwszy uruchamiają więcej węzłów bitcoin niż USA.

Obecnie na całym świecie istnieje ponad 10 000 nasłuchujących węzłów Bitcoin, co oznacza węzły, które umożliwiają połączenia przychodzące.

Spośród nich 1833 znajduje się w Niemczech, a 1821 w USA oraz we Francji 549, podczas gdy Chiny mają tylko 152 węzły Bitcoin.

Dystrybucja węzłów Bitcoin, wrzesień 2021

Niemcy były bliskie wyprzedzenia USA w 2019 roku, ale wtedy Ameryka miała 2400 węzłów, podczas gdy Niemcy miały 1900.

Było to jednak nadal godne uwagi, ponieważ populacja Niemiec jest około czterokrotnie mniejsza niż USA. Ich gospodarka około pięć razy mniejsza, a mimo to udało im się wyprzedzić USA.

Wydaje się to być częściowo spowodowane tym, że liczba amerykańskich węzłów spadła w tym okresie o około 700 publicznie dostępnych węzłów. Podczas gdy niemieckie utrzymały poziom.

Nie jest jasne, do czego te węzły są używane, ponieważ może to być dziecko w jego piwnicy bawiące się Bitcoinami do globalnego podmiotu, takiego jak Coinbase.

Jednak wydaje się, że Niemcy są niedocenianą potęgą kodowania.

To, co wydaje się być nieco jasne, to fakt, że Niemcy są niedocenianą potęgą w dziedzinie kodowania. Częściowo dlatego, że wielu amerykańskich koderów leet wybrało ten kraj jako swoją bazę ze względu na silne prawa dotyczące prywatności.

Jednym z najbardziej uderzających obrazów naszych czasów jest Google Street View. Obejmuje an niebiesko całe USA i Europę, ale prawie w ogóle Niemców.

Chaos Computer Club

Istnieje również Chaos Computer Club (CCC) w Niemczech, który jest opisywany jako największe europejskie stowarzyszenie hakerów z 7700 zarejestrowanymi członkami.

Jest tam oczywiście sporo programistów Bitcoin. W tym kilku programistów rdzenia bitcoin, a kto wie, sam Satoshi Nakamoto może być w Niemczech.

Innym wyjaśnieniem, może być jednak to, że Ameryka stoi w obliczu lekkiej reakcji ze względu na zakorzenione interesy bankowe. Mają one znaczący wpływ na organy regulacyjne, które angażują się w przejmowanie władzy bez mandatu ze strony organów prawodawczych.

Niektóre firmy kryptograficzne zaczynają teraz zakazywać USA udziału, aby odmówić im jurysdykcji, tworząc tam nieco bardziej restrykcyjną atmosferę.

Dlatego też Kryptonianie mogą zacząć domyślnie uruchamiać VPN. W przypadku węzłów Bitcoin mogą zacząć uruchamiać je przez Tor, ukrywając geograficzną obecność operatora.

To wskazuje na rodzaj zmieniającego się wiatru. Globalne wpływy Ameryki słabną, głównie dzięki zdobyczom Europy. Europa nie ma masowego nadzoru i nie ma takiego samego poziomu przejęcia ekonomicznego przez establishment bankowy, który wydaje się mieć wszystkie kluczowe stanowiska w USA.

Środowisko polityczne w Europie jest zatem o wiele bardziej liberalne. Niemcy mogą ujawniać swoje położenie bez obawy przed państwem. Podczas gdy w USA dwie dekady wojny osłabiły konstytucyjne granice władzy państwowej, jak również ogólną odpowiedzialność polityczną, a niektórzy regulatorzy działają jak rząd sam dla siebie.

Udostępnij w social mediach: