Media coverage – show yourself to the world!

As of 2019, we are constantly working to attract media partners from around the world. Especially from the blockchain sector.

We boast of cooperation with:

  • more than 150 global sites dedicated to blockchain technology.
  • more than 300 cryptocurrency Youtubers from around the world
  • more than 100 Twitter promoters
  • an ever-growing list of Discord groups dedicated to crypto

We will find the right medium for you. We will establish cooperation on your behalf. We will take care of negotiating the best terms. We will take care of the proper flow of information. We will take care of managing the partnership so that you can focus on running your project.

How much does it cost?

Every project is different and needs individual media exposure. You know best what you need and we will present you with the appropriate solutions.

Media Coverage – Pokaż się światu!

Od 2019 roku nieustannie pracujemy nad pozyskiwaniem partnerów medialnych z całego świata. Zwłaszcza z sektora blockchain.

Dziś możemy się pochwalić współpracą z:

  • ponad 150 globalnymi serwisami poświęconymi technologii blockchain.
  • ponad 300 Youtuberami kryptowalutowymi z całego świata
  • ponad 100 promotorami Twitterowymi
  • ciągle powiększającą się listą grup Discord, poświęconych krypto

Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie medium. Nawiążemy współpracę w Twoim imieniu. Zadbamy o wynegocjowanie najlepszych warunków. Zadbamy o odpowiedni przepływ informacji. Zajmiemy się zarządzeniem partnerstwem, żebyś Ty mógł się skupić na prowadzeniu swojego projektu.

Ile to kosztuje?

Każdy projekt jest inny i potrzebuje indywidualnej ekspozycji medialnej. Ty wiesz najlepiej czego potrzebujesz a my przedstawimy Ci odpowiednie rozwiązania.

Nasi partnerzy:

Udostępnij w social mediach: