G4G: nowy sposób inwestycji w technologię z wykorzystaniem krypto

Celem projektu jest wykorzystanie rynku krypto do budowy realnych rozwiązań technologicznych oraz wsparcie i rozwój nowych technologii.

Coinntech, Inwex, G4G – co mają wspólnego?

G4G bo o nim mowa, to projekt rodzimej firmy INWEX, jednostki innowacyjno-wdrożeniowej z Kielc. Inwex od ponad 35 lat zajmuje się wynalazczością i realizacją projektów oraz produktów z dziedziny szeroko pojętej biotechnologii.

Firma rozwija wyłącznie swoje własne, innowacyjne projekty. Jest ich całe mnóstwo i mają bardzo szeroki zakres zastosowania – od energetyki, produkcji paliw emulsyjnych i wodoru z wody morskiej, poprzez przemysł ciężki, pozyskanie wody z powietrza, ekologiczne uprawy roślin, aż po farmację i ochronę środowiska.

Pomysł wejścia w sektor krypto narodził się już w 2017 roku. Jednak rynek był wówczas zbyt młody aby zrozumiał potrzebę wykorzystania krypto do realizacji projektów służących ogromnej poprawie jakości zdrowia i życia.

Projekt G4G powstał celu rozwoju wszelkich możliwych projektów innowacyjnych o wysokim potencjale społecznym i ekonomicznym.

Ideą było wykorzystanie doświadczenia w obszarze innowacji poprzez stworzenie inkubatora, w którym nowe projekty będą mogły bezpiecznie się rozwijać, osiągnąć pełną samodzielność finansową i „opuścić rodzinne gniazdko”, dając jednocześnie zarobić inwestorom.

Twórcom zależy aby pozyskany kapitał pochodził z innego źródła niż bank, giełda czy fundusz inwestycyjny. Przynajmniej na wstępnym etapie rozwoju. Chcą stworzyć narzędzie, w którym ludzie sami mogą zadecydować, który projekt innowacyjny im się podoba i zdecydować o jego rozwoju kupując tokeny – lub też ich nie kupując.

Dzięki temu wiele projektów, które nie mają najmniejszych szans na przebicie się ze strefy koncepcji do strefy komercjalizacji, miałoby szansę uczynić świat lepszym miejscem. Jednocześnie idea inwestowania w token, na którego kapitalizację składa się kilka lub kilkadziesiąt różnych startupów minimalizowałaby ryzyko ewentualnej straty.

Długoterminowa Perspektywa

Według Whitepaper i road mapy, projekt został rozpisany na wiele lat. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy będą musieli czekać tak długo na zyski. W ciągu tego okresu, projekt chce rozwijać wiele projektów czy też startupów, które będą komercjalizowane na różnych stopniach ich rozwoju. Jak sami mówią – G4G stanie się projektem wieloletnim, którego realna wartość wzrastałaby wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych przez poszczególne startupy.

Token G4G

Tokenem nadrzędnym projektu jest użytkowy token G4G (erc20). Twórcy podkreślają jego realną deflacyjność, poprzez ograniczoną ilość tokenów w obrocie. Rozciągając projekt w czasie i zapewniając mu ciągły rozwój, projekt zapewni tokenowi realne warunki rozwoju na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Nabycie tokena użytkowego nie może być w żaden sposób równoznaczne z nabyciem papierów wartościowych, udziałów, prawem do dywidendy ani prawem głosu. W Estonii istnieje przekonanie, iż takie prawo daje jedynie security token. Jednak żaden z prawników nie wie, jak taki token wygląda oraz jak brzmi faktyczna definicja tokena security. Nie jest to jeszcze uregulowane prawem.

Regulacje

Twórcy G4G od początku postawili na uregulowanie projektu, wraz z pełną regulacją przepływu finansów. Estonia nie była przypadkowym wyborem. Wiele projektów kryptograficznych, reguluje się w tym państwie z powodu jasnych przepisów dotyczących obrotu kryptowalutami.

Team

Współtwórcami G4G, projektu realizowanego w ramach estońskiej spółki Coinntech, są współzałożyciele Inwex- Remigiusz Szczepaniak i Paweł Kamiński.

Załoga na pokładzie G4G to specjaliści w dziedzinie finansów i inwestycji, prawa, przedsiębiorcy i analitycy. Doradcami projektu są Stanisław Szczepaniak (założyciel Inwex) oraz Michał Szota (członek IFIA – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców).

Warto również wsponieć, że IFIA została partnerem projektu G4G.

Przedsprzedaż

Przedsprzedaż tokenów rozpoczęła się w październiku i skierowana została w pierwszej fazie do dużych inwestorów. Próg wejścia wyznaczono na 100 000 euro przy jednostkowej cenie za token 0,08 EUR.

1 listopada, rozpocznie się pre-sale, gdzie inwestować w G4G będzie można już mniejszymi kwotami. Czas trwania pre sale to 30 dni. Początkowa wartość tokena jest zależna od wartości zakupu.

Inwestycja w G4G wymagać będzie rejestracji w ich panelu zakupowym oraz pozytywnej weryfikacji KYC.

Twórcy już rozmawiają z kilkoma instytucjami w celu umożliwienia sprzedaży tokenów G4G również po za własną platformą oraz przyszłościowego handlu na giełdzie.

W tej chwili, użytkownicy mogą zapisać się do Whitelist. Ci zostaną powiadomieni w pierwszej kolejności o rozpoczęciu sprzedaży oraz otrzymają dodatkowe bonusy.

Media

W mediach społecznościowych, można już śledzić poczynania projektu

https://www.facebook.com/CoinG4G

https://t.me/g4g_global

https://twitter.com/G4Gcoin

https://g4g.medium.com

Podsumowanie

Projekt przeznaczony jest dla inwestorów rozumiejących potrzebę rozwoju technologii niezwiązanej z IT. Według nas, będzie to jeden z większych (jeśli nie największy) projekt dający prawdziwą użyteczność dla społeczności.

Mamy przyjemność bycia partnerem medialnym projektu i będziemy na bieżąco przekazywać realizację kamieni milowych.

Udostępnij w social mediach: