Evergrande nie wywiązuje się ze zobowiązań

China Evergrande Group po raz kolejny zalega z płatnościami odsetek dla inwestorów międzynarodowych. DMSA zainwestowała w te obligacje i nie otrzymała żadnych płatności z tytułu odsetek do dnia wygaśnięcia karencji w dniu dzisiejszym.

Obecnie DMSA przygotowuje się do ogłoszenia upadłości Evergrande i szuka wsparcia wszystkich posiadaczy obligacji.

DMSA: Evergrande jest niewypłacalny

CEG, drugi co do wielkości deweloper w  Chinach, nie spłacał odsetek od dwóch obligacji we wrześniu, z 30-dniowym okresem karencji do października. Jednak na krótko przed końcem okresu karencji do opinii publicznej trafiły pogłoski o rzekomych płatnościach odsetek. Międzynarodowe media również uznały te pogłoski za pewnik. Tylko DMSA – Deutsche Marktscreening Agentur (Niemiecka Agencja Badania Rynku) już wtedy rozpoznała niewypłacalność i udowodniła w badaniu, że upadłość Evergrande, najbardziej zadłużonej korporacji na świecie, może ostatecznie doprowadzić do „Wielkiego Resetu”, czyli ostatecznego krach globalnego systemu finansowego.

Ale międzynarodowy rynek finansowy do tej pory radził sobie z zawirowaniami finansowymi wokół chwiejącego się giganta z niezwykłą pewnością siebie. Można też powiedzieć: z niezwykłą naiwnością – amerykański bank centralny Fed potwierdził wczoraj nasz pogląd – mówi starszy analityk DMSA dr Marco Metzler. “W swoim najnowszym raporcie o stabilności wyraźnie wskazał na zagrożenia, jakie upadek Evergrande może mieć dla globalnego systemu finansowego”.

Aby móc złożyć wniosek o upadłość spółki jako wierzyciel, DMSA sama zainwestowała w obligacje Evergrande. Okres ich karencji upłynął dzisiaj (10 listopada 2021 r.). W sumie Evergrande musiałby najpóźniej dziś zapłacić 148,13 mln dolarów odsetek od trzech obligacji. “Ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych odsetek od naszych obligacji” – wyjaśnia Metzler. Dodaje: “Przy dzisiejszym zamknięciu banków w Hongkongu jest pewne, że te obligacje nie zostały spłacone.”

Szczególnie problematyczne dla CEG: wszystkie 23 niespłacone obligacje mają klauzulę cross-default. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności jednej z tych obligacji, wszystkie 23 obligacje automatycznie otrzymują status ‘default’. Nie powoduje to jednak automatycznie bankructwa grupy Evergrande. Aby stwierdzić bankructwo, należy złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Może to zrobić albo sama firma, albo jeden lub więcej wierzycieli firmy. I to jest właśnie to, co jest teraz planowane.

Metzler:

DMSA przygotowuje postępowanie upadłościowe wobec Evergrande. Prowadzimy już w tym zakresie rozmowy z innymi inwestorami. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby inni inwestorzy dołączyli do naszej grupy działania.

Dla eksperta DMSA sprawa jest jasna:

Jak tylko sąd otworzy postępowanie upadłościowe, Evergrande również oficjalnie stanie się bankrutem – a to już tylko kwestia dni.

Udostępnij w social mediach: