Chainstack: Protokoły oparte na Ethereum są jednymi z wyraźnych liderów w korporacyjnej przestrzeni blockchain

Chainstack publikuje raport dotyczący rozwoju protokołów blockchain w przedsiębiorstwach.

Obraz xresch z Pixabay

Zespół Chainstack, twórcy dostępnej i łatwej w użyciu platformy do budowania, uruchamiania i skalowania  aplikacji blockchain – opublikował raport na temat rozwoju korporacyjnych protokołów blockchain.

Chainstack przeanalizował sześć korporacyjnych protokołów Blockchain (Hyperledger Fabric, R3 Corda, Baseline, Autonity, Quorum, Hyperledger Besu) w celu przygotowania tego szczegółowego raportu.

Opierając się na ustaleniach zawartych w raporcie, wyraźnymi liderami w obszarze łańcucha bloków przedsiębiorstw są protokoły oparte na Hyperledger Fabric, R3 Corda i Ethereum.

Kluczowe ustalenia obejmują:

  • Hyperledger Besu – protokół oparty na Ethereum – wzbudza największe zainteresowanie i zaangażowanie programistów w porównaniu z faktyczną liczbą wypchnięć, które generuje.
  • Baseline jako nowicjusz w korporacyjnej przestrzeni blockchain przyciągnął od samego początku więcej programistów niż jakikolwiek inny protokół oparty na Ethereum w tym raporcie i ma więcej czasu na rynku.
  • Autonity ma średnio największy wkład w kod na programistę.
  • Aktywność deweloperów osiągnęła szczyt w drugim kwartale 2020 r., głównie w wyniku gwałtownego wzrostu wydarzeń deweloperskich związanych z Hyperledger Fabric.
  • Popularność programu Hyperledger Fabric znacznie wzrosła w 2020 r., Gdy wydano główną wersję Fabric – wersję 2, której główną cechą jest przerobiony cykl życia zdecentralizowanych aplikacji, skupiony głównie na podejściu zdecentralizowanym.
  • Przez ostatnie trzy lata Corda konsekwentnie naciskała na więcej w porównaniu do wszystkich innych analizowanych protokołów.
  • Corda i Fabric mają w swoich pulach najwięcej unikalnych deweloperów. Przy 124 unikalnych deweloperach 10,97% deweloperów Corda wykazuje zainteresowanie Fabric, a 2,48% deweloperów Fabric wykazuje zainteresowanie Cordą.

Łączna liczba unikalnych programistów zaangażowanych w protokół

Hyperledger Fabric jest liderem pod względem liczby zaangażowanych programistów.

Ogólnie Hyperledger, będący organizacją Linux Foundation i wyraźnie mający kulturę i mentalność open source, ma najwyższe unikalne liczby programistów. Besu, dołączając do Hyperledger w 2019 roku, zalecił znaczny wzrost zaangażowania unikalnych deweloperów.

Całkowita aktywność na protokół rok do roku

Hyperledger Fabric odnotował gwałtowny wzrost aktywności programistów w 2020 r., co zbiegło się z wydaniem wersji Fabric 2. Sama wersja 2 stanowi znaczącą zmianę w sposobie działania zdecentralizowanych aplikacji w Fabric – podejście jest bardziej zdecentralizowane. Ze względu na charakter tych zmian – łatwe do zrozumienia i zgodne z ogólnym trendem decentralizacji przestrzeni – sprawia to, że Fabric w wersji 2 jest popularnym celem zaangażowania deweloperów, z czym wielu może się dogadać.

Wskaźnik żywotności protokołu Chainstack (CPVI) 2020

Aby mieć pogląd tego, jak działa każdy z analizowanych protokołów, Chainstack stworzył nowy model, Chainstack Protocol Vitality Index (CPVI), aby pomóc w przedstawieniu prostego wyniku w skali od 0 do 10, gdzie 0 jest najmniej istotnym a 10 jest najważniejsze.

Indeks jest wynikiem obliczania unikatowych liczb deweloperów, wypychania, wydań i nowych deweloperów netto z rozkładem wagi. Uważamy, że każdy z tych czynników jest fundamentalnie ważny dla uzyskania łatwego do przejrzenia obrazu działania protokołu i możliwości porównania go z innymi:

Unikalni programiści – liczba unikalnych programistów zaangażowanych w tworzenie protokołu. Jeśli konto dewelopera wyzwala co najmniej jedno zdarzenie w protokole na GitHub, konto jest liczone jako unikalny programista.

Wypychania (pushes)- całkowita liczba wypychań kodu do wszystkich repozytoriów protokołu.

Wydania (relases) – liczba wszystkich wydań w serwisie GitHub. Dotyczy to nowszych wersji protokołów i poprzednich wersji konserwacyjnych. Zarówno nowe, jak i poprawkowe wersje są ważne dla zrozumienia żywotności projektu.

Nowi deweloperzy netto (Net new developers) liczba nowych unikalnych kont deweloperów, które miały udział w protokole w analizowanym okresie. Waga – dodana waga, aby utrzymać wynik w umownym wyniku 10.

Na górze znajdują się Fabric i Corda, a za nimi Besu i Quorum.

Wniosek

Stan każdego z analizowanych protokołów na rok 2020 jest reprezentowany przez Chainstack Protocol Vitality Index (CPVI) i opowiada tę samą historię o tym, że Fabric i Corda są najlepszymi, oraz Besu i Quorum oparte na Ethereum zaraz po .

Jeśli chcesz dostać się do przestrzeni blockchain przedsiębiorstwa, Twoim najbardziej wydajnym posunięciem jest eksperymentowanie z protokołem Fabric, Corda lub Ethereumbased lub najlepiej ocenić wszystkie trzy z nich.

Raport można uzyskać i pobrać tutaj-

Enterprise Blockchain Protocols Evolution Index 2021

Źródło:ITSBLockchain

Udostępnij w social mediach:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.