Chainlink, IOTA, Dash | analiza – 6 kwietnia

Analiza techniczna

W trakcie pisania, Bitcoin próbował naruszyć 60.000$. Jednak przyszedł zastój i cena największej na świecie kryptowaluty wciąż trzyma oscyluje koło $ 59K. 

Jednak w ciągu ostatnich 36 godzin, BTC odnotował pewien wzrost wartości, co miało podobny wpływ na Chainlink, IOTA i Dash.

Chainlink [LINK]

Źródło: LINK / USD na TradingView

Chainlink, kryptowaluta, która zajęła 10. miejsce na listach przebojów CoinMarketCap, była jednym z wielu altów, które wspięły się na wykresach z powodu aprecjacji cen BTC. W rzeczywistości LINK wzrósł o ponad 7% w ciągu 24 godzin. Tym samym przesuwając kryptowalutę bliżej jej lokalnego szczytu. Warto jednak zauważyć, że w momencie pisania tego tekstu zaczęły pojawiać się korekty. Jeśli BTC nadal będzie pozostawać w tyle na wykresach, deprecjacja może ustąpić miejsca mocniejszemu odwróceniu trendu na rynku.

Chaikin Money Flow altcoina wydawał się migać złowieszczymi znakami. CMF spadł poniżej zera, aby wskazać siłę odpływu kapitału na rynku. Wręcz przeciwnie,  kropkowane znaczniki Parabolic SAR  nadal podkreślały byczą siłę rynku LINK.

Odkrycia wydawane przez prasę zdawały się unieważniać prognozy poprzedniej analizy, z tymi samymi przewidywaniami, że LINK spróbuje przekroczyć poziom 33 USD z nieprzerwanym trendem wzrostowym.

Chainlink pojawił się w wiadomościach niedawno po tym, jak wypuścił natywny moduł Substrate, aby sprowadzić wyrocznie do Polkadot.

IOTA

Źródło: IOTA / USD na TradingView

Na 28 miejscu na CoinMarketCap akcja cenowa IOTA była bardzo niespójna w ciągu ostatnich kilku tygodni. Z jej krótkimi podwyżkami, po których nastąpiły gwałtowne spadki na wykresach cenowych. Jeszcze kilka godzin temu altcoin znajdował się pod koniec trendu wzrostowego. W nim kryptowaluta wzrosła o ponad 16% w ciągu 36 godzin. Jednak ponieważ BTC nie zdołało przekroczyć 60 tysięcy dolarów, IOTA również uciekła do ruchu bocznego. Pomimo że altcoin odzyskał wszystkie straty z ogólnorynkowej deprecjacji 24 i 25.

Pomimo korekt wskaźniki techniczne IOTA były nadal bardzo optymistyczne. Podczas gdy ujście  Wstęg Bollingera  rozchodziło się, wskazując na stopień krótkoterminowej zmienności cen,  RSI  utrzymywał się na stabilnym poziomie w pobliżu strefy wykupienia.

Dash [DASH]

Źródło: DASH / USD na TradingView

Dash , jedna z najważniejszych monet zapewniających prywatność na rynku kryptowalut. Znacznie zyskała na wartości w kwietniu, a alt wzrósł o ponad 20% w nieco ponad 24 godziny. Jednak podobnie jak dwa alty przed nim, kryptowaluta znajdowała się na listach przebojów. w czasie pisania artykułu, ze stałą utratą zwyżkowego tempa uwydatnioną przez spadek opóźniających się wolumenów alt.

Wskaźniki techniczne kryptowaluty były jednak nadal ambiwalentne, jeśli chodzi o to, czego można się spodziewać w najbliższym czasie, co sugerowało, że jeszcze nie nastąpiło odwrócenie trendu. Podczas gdy  histogram Awesome Oscillator  pokazywał zarówno bycze, jak i niedźwiedzie sygnały,  linia MACD zbliżała  się do niedźwiedziego przecięcia z linią Signal.

Dash był ostatni w wiadomościach po ogłoszeniu mostu Ethereum DeFi.

Udostępnij w social mediach:

Jeden komentarz


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.